Cách làm bài thi ở dạng đề “mở”

Rate this post

Cách làm bài thi ở dạng đề “mở”
Cách làm bài thị mà thầy cô ra đề “mở” , nghĩa là làm bài thi mà người làm bài được mở sách vở, không yêu cầu phải học thuộc lòng đang dần trở nên phổ biến (lớp 6 đến lớp 12), đặc biệt là khi bạn càng học lên cao (như học đại học, cao đẳng) thì đây là cách làm bài thi vô cùng thông dụng. Đừng tưởng thi đề mở là bạn không cần phải chuẩn bị gì nhé, ngược lại, vì thầy cô đã cho mở sách vở để thi thì có nghĩa là đòi hỏi bạn cần phải chuẩn bị kỹ khi làm bài thì dưới dạng đề”mở’ này. Xin mách bạn một số bí quyết để làm dạng bài này:


+ Hãy tóm tắt các hạng mục và nội dung từng bài học: Vì thi đề mở, nên câu hỏi chắc chắn thường sẽ là dạng bài liên kết giữa các phần trong bài học. Vì thế, nên bạn cần chuẩn bị 1 tờ giấy, trong tờ giấy đó bạn ghi chi tiết từng bài học ra. 
Ví dụ: bài A:
    . Hạng mục lớn của bài học… (nội dung mà hạng mục này muốn nói đến là gì?)
    . Hạng mục này có mối liên kết với hạng mục nào của bài nào…
+ Không chỉ là ghi nội dung ở từng đề mục lớn, bạn nên ghi cả số trang và điểm chú ý đặc biệt của từng hạng mục. Mục đích của ghi số trang là để giúp bạn mở sách vở ra nhanh hơn, đúng phần bạn cần tìm.
+ Rà soát và cơ cấu lại toàn bộ những nội dung đã học: Hãy cơ cấu lại nội dung từng bài học, và từng điểm lưu ý. Điều này giúp bạn nhớ bài thêm 1 lần nữa.
Hy vọng các bí quyết trên đây có thể giúp bạn Cách làm bài thi ở dạng đề mở tốt.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *