Đăng ký lớp học
DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH

Liên hệ tìm gia sư
0886 105722
DÀNH CHO GIÁO VIÊN SINH VIÊN

Liên hệ tìm lớp dạy
0886 401422
Lớp Dạy Kèm Mới, Chưa Giao
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: Toán - Văn - Anh

HC2204002cm09

:Huỳnh Tấn Phát , Nhà Bè , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN + 2 buổi tự chọn

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: TOÁN - LÝ - VẼ

HC2204001cm12

:Đinh Tiên Hoàng , Q.1 , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : PHÂN TÍCH ĐẤT NỀN, THIẾT KẾ MÓNG

: PLAXIS 2D-3D

HC2104002plkn

:Ngô tất Tố , Q. Bình Thạnh , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ THỜI TRANG

: Phác Thảo - Gerber Accumark

HC2104001ttkn

:võ Văn Tần , Q.3 , tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: Toán - Văn - Anh

HC2104001cm09

:Lý Thái Tổ , Q.10 , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ NỘI THẤT

: 3D MAX - PHOTOSHOP

HC2004002ntkn

:Nguyễn Thiện Thuật , Q.3 , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : BIM XÂY DỰNG

: REVIT KIẾN TRÚC- REVIT KẾT CẤU - REVIT MEP

HC2004001bikn

:Cửu Long , Q.10 , tp Hcm, Chọn

: 10.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: TOÁN - HÓA - ANH

HC1904002cm12

:Cống Quỳnh , Q.1 , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: chọn

:

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: Toán - Văn - Anh

HC1904001cm09

:Nguyễn Đình Chiểu , Q.3 , Tp hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : BIM TỰ ĐỘNG HÓA

: AVR/ARDUINO - PLC - WINCC - SOLIDWORK - MASTERCAM - ANSYS

HC1804002tdkn

:Phú Thuận , Q.7 , Tp Hcm, Chọn

: 10.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: TOÁN - HÓA - SINH

HC1804001cm12

:Huỳnh Tấn Phát , Q.7 , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : CAD/CAM/CAE

: INVENTOR + MASTERCAM + ANSYS

HC1704002inkn

:Khánh Hội , Q.4 , Tp hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: Toán - Văn - Anh

HC1704001cm09

:Đồng Nai , Q.10 , Tp hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

:

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : CAD.CAM/CAE

: ANSYS

HC1604002ankn

:Mai Chí Thọ , Q.2 , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: TOÁN - HÓA - SINH

HC1604001cm12

:Đinh Bộ Lĩnh , Q.Bình Thạnh , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

: EXCEL DỰ TOÁN

HC1504002exkn

:Đường Sỗ 3 , Q.2 , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: Toán - Văn - Anh

HC1504001cm09

:Nguyễn Hữu Thọ , Q.7 , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : TIẾNG HOA

: Tiếng Hoa

HC1404002thkn

:Nguyễn Chí Thanh , Tp thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 5

: TOÁN - TIẾNG VIỆT

HC1404001cm05

:Phạm Ngũ Lão , Tp Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương, Chọn

: 2.7000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : ANH VĂN GIAO TIẾP

: ANH VĂN

HC1304002avkn

:Thủ Khoa Huân , Tp Thuận an, Bình Dương, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 8

: Toán - Lý - Hóa

HC1304001cm08

:Mỹ Phước _ tân Vạn ,Tp Dĩ An, Bình Dương, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ 3D KIẾN TRÚC

: SKETCHUP

HC1204002skkn

:Thủ Khoa Huân , Tp Thuận an, Bình Dương, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 11

: Toán - Lý - Hóa

HC1204001cm11

:Nguyễn Chí Thanh , Tp thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương, Chọn

: 4.000.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: 2 GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ 3D CƠ KHÍ

: SOLIDWORKS

HC1104002sokn

:CMT8 , Tp Thủ Dầu Một, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: chọn

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: Toán - Lý - Hóa - Anh

HC1104001cm12

:QL13 , Tp Thuận an, Bình Dương, Chọn

: 8.000.000 .Đ/tháng

: 8 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN + 4 buổi tự chọn

: 4 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

: REVIT MEP

HC1004001rekn

:Phạm Ngũ Lão , Tp Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: Toán - Anh - Văn

HC0904002cm09

:Đại Lộ Bình Dương , Tp Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN + 2 buổi sắp xếp

: 3 GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP

: CORELDRAWW

HC0904001cokn

:Thủ Khoa Huân , Tp Thuận an, Bình Dương, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: Toán - Lý - Hóa - Anh

HC0804002cm12

:QL13 , Tp Thuận an, Bình Dương, Chọn

: 8.000.000 .Đ/tháng

: 8 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN + 4 buổi sắp xếp

: 4 GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Dạy Kèm, Đã giao
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : lớp12

: Anh văn

BD2403001av12

:QL13 , Tp Thuận an, Bình Dương, Chọn, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp 9

: Anh văn

L9 Q6

:lý thường Kiêt,q10, Q.2 TP.HCM, Hồ Chí Minh

: 1800000 .Đ/tháng

: 2 buổi/ tuần

: thứ 2, 4 tối au 18h

: giáo viên nữ

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Luyện thi ielts

: Luyện thi ielts 6.5

LTQ3

:Nguyễn Chí Thanh,Q.5,tp hcm, Chọn, Chọn

: 3.500.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối 2,4, 6 sau 18h

: GV

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp 9

: Toán

L9PN

:Trần Hưng Đạo,Q.1, Chọn, Chọn

: 2500000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: tối sau 16h sắp xếp ( mỗi buổi 1h30 phút)

: giáo viên nữ đứng lớp kinh nghiệm

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : lớp 11

: Lý

L11Q12

:Nguyễn Duy trinh,Q2,tp hcm, Chọn, Chọn

: 1800000 .Đ/tháng

: 2 buổi/ tuần

: tối thư 7, chủ nhật sau 18h ( mỗi buổi 1h30 phút)

: giáo viên nam kinh nghiệm đứng lớp

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Luyện thi Đại Học

: Hóa

LTDH

:Phạm văn Đồng,Q.Thủ Đức,tp hcm, Chọn, Chọn

: 2700000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: tối 2,4,6 sau 18h ( mỗi buổi 1h30 phút )

: giáo viên kinh nghiệm luyện thi trên 35 tuổi

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp 12

: Anh văn

L12QTP

:Thành thái,q10,tphcm, Chọn, Chọn

: 2500000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối 2,4, 6 sau 18h

: giáo viên kinh nghiệm luyện thi đại học

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp anh văn giao tiếp

: Anh văn giao tiếp

LAVGTQ1

:Lý THáitổ,q10,tp hcm, Chọn, Chọn

: 3.500.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: các tối sau 18h tùy gia sư sắp xếp

: giáo viên nữ kinh nghiệm dạy giỏi

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp 11

: Hình học

L11HHQ2

:3 tháng2; Q10,tp hcm, Chọn, Chọn

: 1800000 .Đ/tháng

: 2 buổi/ tuần

: Tối thứ 2, 6 sau 18h

: giáo viên nam kinh nghiệm đang dạy tại trường

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp 8

: Anh văn

L8AVQ9

:Nguyễn Thị Thập , Q7 , Tp Hcm, Q.7 TP.HCM, Chọn

: 1800000 .Đ/tháng

: 2 buổi/ tuần

: Tối thứ 2,4 sau 18h

: giáo viên nữ

: 0886 105722 - 0886 401422

Liên hệ nhận lớp
CÁC GIA SƯ TIÊU BIỂU
: ms1

: Lê Phương Thảo

: Giáo Viên

: ĐH SƯ PHẠM HUẾ

:

: t3, t5, t6

: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 9,Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức,Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận

: ms3

: Nguyễn Trọng Khánh

: Giảng viên

: Đại học Bách Khoa TPHCM

:

: t7, Cn (9h,->10h)

: Quận 1, Quận 3, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú

: ms4

: Hồng Ngọc Minh Trang

: Giáo Viên

: ĐHSP TPHCM

:

: 15h->17h hàng tuần

: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6,Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận,Q.Bình Tân, Q.Tân Phú

: ms5

: Hồ Thị Mỵ

: Thạc Sỹ

: THPT Trần Cao Vân

:

: t2,t3,t4 (8h-9h)

: Quận 1, Quận 2, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Tân Phú

: ms6

: Bùi Thị Toàn

: Sinh Viên

: KHOA Y - ĐHQG

:

: t3, t5, t6

: Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình

TRUNG TÂM GIA SƯ PPVG EDUCATION

Trung tâm gia sư PPVG GIA SƯ EDUCATION  nhận dạy kèm tại tư gia, nhận dậy kèm từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Ngoại Ngữ, Tin học, Đàn, Nhạc, Vẽ, Luyện thi đại học... Nhận dạy kèm khắp nơi trên địa bàn TP.HCM, không ngại đường xa. Quý phụ huynh học sinh có nhu cầu vui lòng liên hệ:

               ĐIỆN THOẠI ĐỂ TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ GIA SƯ TRỰC TIẾP:

              SĐT: 0886 105722 - 0886 401422; Email:Phong@gmail.com; LH: THẦY VĂN

LINK:1/CTY TƯ VẤN DU HỌC :WWW.PPVGDUHOC.COM; WWW.DUHOCAUA.COM;

       2/TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC-NGOẠI NGỮ-BỒI DƯỠNG VĂN HÓA PPVG EDUCATION (ĐẠO TẠO TẬP TRUNG TẠI CÁC CƠ SỞ TRUNG TÂM TẠI: SÀI GÒN (KHAI TRƯƠNG 10 CƠ SỞ ) / BÌNH DƯƠNG (KHAI TRƯƠNG 1 CƠ SỞ ) / ĐỒNG NAI (KHAI TRƯƠNG 1 CƠ SỞ ) /CẦN THƠ (KHAI TRƯƠNG 1 CƠ SỞ ) / MIỀN TRUNG (KHAI TRƯƠNG 3 CƠ SỞ ) / HÀ NỘI (KHAI TRƯƠNG 5 CƠ SỞ ) :

       +500 KHÓA NGẮN HẠN CHO SINH VIÊN/HỌC VIỆN THUỘC 40 NGÀNH ĐẠI HỌC

      +60 KHÓA NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH (CHO HỌC SINH LỚP 3-ĐẾN LỚP 12):TOÁN,LÝ,HÓA,SINH,NGOẠI NGỮ,VĂN,VẼ,TIN,LTĐH...VV :

        WWW.PPVGTRAINING.COM  ; PPVGEDUCATION.COM

  • Socal
  • Socal
  • Socal
  • Socal
  • Socal